Etiket: Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

Türkiye'de 1923-1932 döneminde bankacılık

Türkiye’de 1923-1932 döneminde bankacılık

1923-1932 döneminde tek şubeli mahalli nitelikte çok sayıda ulusal banka kurulmuştur. Buna karşılık sektörde hala yabancı bankaların hakimiyeti devam etmektedir. İzmir İktisat Kongresinde ulusal bankacılığın geliştirilmesi gerekliliği üzerinde durulmuş, yerli sermaye ile ulusal çapta...