Etiket: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Türkiye'de 1980-1994 döneminde bankacılık

Türkiye’de 1980-1994 döneminde bankacılık

Türkiye’de 1980-1994 döneminde bankacılık sektöründe yaşanan önemli gelişmeler şunlardır; Uluslararası bankacılık standartları benimsenmiş, Tek düzen hesap planı kabul edilmiş, Bilançolar dış denetime tabi tutulmuş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kurulmuş, Interbank piyasası kurulmuş, Türkiye’de yerleşik...