Etiket: resmi kuruluşlar mevduatı

Niteliğine göre mevduatın sınıflandırılması

Niteliğine göre mevduatın sınıflandırılması

Bankacılık uygulamasında mevduat; niteliğine göre de bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Bu ayrımda her ana mevduat grubu, vadesine göre kendi içinde bir tasnife tabi tutularak ayrım yapılmaktadır. Niteliğine göre mevduatın sınıflandırılmasışöyledir: Tasarruf mevduatı Resmi kuruluşlar...