Etiket: kiralık kasada zaman aşımı

Mevduat hesaplarında zaman aşımı

Mevduat hesaplarında zaman aşımı

Bankacılık Yasası hükümleri gereğince; bankalardaki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan, hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabidir. Zaman aşımına uğrayan her...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu-TMSF

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Mevduat Sigortası)

Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonu sigortası nedir? Mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili banka veya kredi kuruluşlarının faaliyet izinlerinin BDDK tarafından kaldırılması sonucu, bu kurumlarda mevduatı veya katılım fonu olan hak sahiplerinin kayıplarını devlet...