Etiket: hayat sigortasından ayrılma

Poliçede Belirtilen Süreden Önce Sigortadan Ayrılabilir Miyiz?

TTK’nun 1500.maddenin birinci fıkrasına göre; Sigorta ettiren,  en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek sigortadan ayrılabilir. TTK’nun 1500.maddenin ikinci fıkrasına göre;...