Etiket: ehaciz uygulaması

Borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda e-haciz uygulanabiliyor mu?

Borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda e-haciz uygulanabiliyor mu?

Borçluya tebligat yapılamadığı durumlarda e-haciz uygulanabiliyor mu? sorusuna ilgili kanun maddeleri ışığında yanıt verelim. Haciz işlemi 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K ’nun 54/2 maddesine göre “Cebren Tahsil ve Şekilleri” başlığı altında sayılmış olup amme alacağının tahsilinde...

E-haciz sonrasında neler haczedilemez?

E-haciz sonrasında neler haczedilemez?

Devlet malları ile hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası. Vazgeçilmesi...