Etiket: bankacılıkta kurumsal kredi türleri

Banka Kredi Türleri

Banka Kredi Türleri

Nitelikleri açısından krediler Nakdi krediler Bankalar tarafından nakit karşılığı kullandırılan ve karşılığında faiz kazancı sağlanan kredilerdir. Gayri nakdi krediler Bir işin yapılması, malın teslim edilmesi ya da bir borcun ödenmesi için müşteri lehine garanti...