Etiket: amirin iflası halinde havalenin ödenmesi

İflas durumunda havalenin ödenmesi

“Amirin iflası” durumunda: Havale henüz lehdara bildirilmemişse iflasın öğrenilmesinden sonra lehdara bildirge gönderilmez ve havale bedelini şube iflas masasına yatırır. Eğer havale lehdara bildirilmişse, amirin iflası bankayı ilgilendirmez. “Lehdarın iflası” durumunda: İflas ilanı, mahalli...