Etiket: ahzu kabz yetkisi

Hesaptan mudiin vekiline ödemede bulunulması (ahzu-kabz)

Hesaptan mudiin vekiline ödemede bulunulması (ahzu-kabz)

Vekiller, usulüne göre düzenlenmiş vekaletnamelerle belirtilen yetkiye dayanarak müvekkilleri (vekalet veren kimse) adına mevduat hesabı açtırabilir ve açılan hesabı kullanabilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu‘nun 63. maddesi hükmünce açıkça ahzu kabz (almak, kendine mal etmek)...