Ekonomik fonksiyonlarının özelliklerine göre bankalar

Ekonomik fonksiyonlarının özelliklerine göre bankalar

Bankaların, ekonomik fonksiyonları yönünden yapılacak bir sınıflama, belki de diğer sınıflama biçimlerinden daha önemlidir. Çünkü, bu açıdan bankalar, gördükleri ekonomik hizmetin özelliklerine göre gruplandırılırlar.Bu tip bir gruplama, ülkelerin sosyal ve ekonomik yapılarına göre değişiklik gösterebileceği gibi, sınıflamayı yapanların konulara verdikleri önem derecesine göre de farklılık arz edebilir.

Bu kapsamda bankalar; tarım bankaları, maden bankaları, ipotek ve emlak bankaları, halk bankaları, ticaret ve mevduat bankaları, kalkınma bankaları, yatırım bankaları ve merkez bankaları olarak sınıflandırılmaktadır