E-hacizden kurtulunabilir mi?

E-hacizden kurtulunabilir mi?

Ödeme emri tebliğ edilmeden kesinleşmiş de olsa herhangi bir kamu borcu için banka hesabına e-haciz uygulanamaz. 

Ödeme emri  tebliğ edilen borçluya borcu ödemesi için 7 gün süre verilir. Bu süre içinde borç tutarı konusunda herhangi bir yanlışlık yoksa borcu taksitlendirir ya da borcun tamamını kapatır. Eğer tutarda hata söz konusu ise gerekli itirazlarını yapıp, düzeltme talep eder. Bu durumda yürütmeyi durdurma kararı aldırarak e-haczi kaldırtabilir.

Borca karşılık taksitlendirme yapılmış ise, sadece banka hesabındaki e-haciz kaldırılır. Bunun dışında ev veya araç haczi var ise onlar üzerindeki haciz kaldırılmaz.

Ayrıca 6183 sayılı yasa md.58 gereği bu ödeme emrine karşı vergi davası açabilir. Dava açma süresi cevabın borçluya tebliğinden itibaren 30 gündür.