E-haciz sonrası borcun taksitlendirilmesi banka hesabındaki haczi kaldırır mı?

E-haciz işleminden sonra kişi borcuna karşılık anlaşmaya vararak taksitlendirme yaparsa banka hesabındaki para serbest kalır mı yoksa borca mahsup mu edilir?

E-haciz sonrasında kişi borcunu ilgili kuruma giderek taksitlendirip yapılandırdığı takdirde ilgili vergi dairesinden haczi kaldırabilir. Bunun için haczin kaldırılması ile ilgili bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Vergi dairesi müdürünün yetkisi dahilinde haciz kaldırılır ve bunun sonrasında da banka hesabınızdaki para serbest kalır.