Bireysel emeklilik sistemi nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi, kişilerin çalıştıkları süre boyunca tasarrufta bulunarak uzun vadeli yatırıma teşvik ederek, emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını korumalarını sağlayacak bir gelir edebilmelerine imkan tanıyan bir sistemdir. 

Bireysel Emeklilik Sistemi ne zaman başladı?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu 28 Mart 2001 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2001 tarih ve 24366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, yayımı tarihinden 6 ay sonra 7 Ekim 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 27 Ekim 2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının tasdiki ile emeklilik şirketleri faaliyete başlamıştır.

Bireysel emeklilik sisteminin amacı nedir?

Bireysel emeklilik sisteminin amaçları özetle şu şekilde sıralanabilir:

  • Bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltmek,
  • Ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak,
  • İstihdamı artırmak,
  • Ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmak