Bankacılığın doğuşu ve gelişimi

Bankacılığın doğuşu ve gelişimi

Banka kelimesi, İtalyanca “masa, sıra” anlamındaki “banco” sözcüğünden gelmektedir. Tarihin ilk dönemlerinde sarraflar çok basit anlamda bankacılık sayılabilecek işler yapıyorlardı.

hizmetlerinin eski Sümer ve Babil medeniyetlerine kadar uzandığı sanılmaktadır. Bankacılığa ilişkin ilk kurallar MÖ. 2067-2025 yıllarında Babil İmparatorluğu’nun birliğini oluşturmayı başaran Hammurabi’nin yasalarında görülmektedir. MÖ. VII. Yüzyılda eski Yunan’da krallar kendi adlarına para bastırmışlardır.

Atina bankerleri, mevduat ve kredi işlemlerini faiz karşılığında yapmaktaydı. MÖ. III. Yüzyıldan MS. II. Yüzyıla kadar dünyada hakim güç olan Roma’da bankacılığın bir hayli geliştiği görülmektedir. Roma bankalarının çalışmaları en ince ayrıntılarına kadar yasa ve emirnamelerle düzenlenmeye çalışılmış ve denetime tabi tutulmuştur.

Yazımızı henüz değerlendirmediniz ...
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

Yorum yapmak ister misiniz?