Banka sisteminde yer alan banka türleri

Banka sisteminde yer alan banka türleri
 • Yasal Niteliklerine Göre Bankalar
  • Özel yasalarla kurulan bankalar
  • Şahıs şirketleri şeklinde kurulan bankalar
  • Sermaye şirketi şeklinde kurulan bankalar
 • Mülkiyetlerine Göre Bankalar
  • Özel bankalar
  • Kamu bankaları
  • Karma bankalar
  • Yabancı bankalar
 • Şube Sayılarına Göre Bankalar
 • Örgütlenme Alanlarının Yaygınlığına Göre Bankalar
  • Yerel bankalar
  • Bölgesel bankalar
  • Ulusal bankalar
  • Uluslararası bankalar
  • Kıyı bankaları (Off-Shore)
 • Faaliyet Konularına Göre Bankalar
  • Tek amaçlı (Uzman) bankalar
  • Çok amaçlı (Perakende) bankalar
 • Ekonomik Fonksiyonlarının Özelliklerine Göre Bankalar
  • Tarım bankaları
  • Maden bankaları
  • Halk bankaları
  • Ticaret bankaları
  • Yatırım bankaları
  • Kalkınma bankaları
  • Katılım bankaları
  • Merkez bankası
  • İpotek ve emlak bankaları
  • İnternet bankacılığı
  • Holding bankacılığı