Banka Kredi Türleri

Banka Kredi Türleri

[toc]

Nitelikleri açısından krediler

Nakdi krediler

Bankalar tarafından nakit karşılığı kullandırılan ve karşılığında faiz kazancı sağlanan kredilerdir.

Gayri nakdi krediler

Bir işin yapılması, malın teslim edilmesi ya da bir borcun ödenmesi için müşteri lehine garanti verilmesidir. Örneğin; bir müşterinin ihaleye girmesi için teminat mektubu alması gibi…

Vadeleri açısından krediler

Kısa vadeli krediler

Bankaların 12 ay vadeye kadar kullandırmış oldukları krediler, kısa vadeli krediler olarak adlandırılmaktadır.

Orta vadeli krediler

Bankaların 1-5 yıl vadeler arasında kullandırmış olduğu krediler orta vadeli krediler olarak adlandırılmaktadır.

Uzun vadeli krediler

Bankaların 5 yıldan daha uzun vadede kullandırmış olduğu kredilerde uzun vadeli krediler olarak adlandırılır.

Güvence (teminat) durumları açısından krediler

Teminatsız krediler

Bankalar tarafından müşteriye kullandırılan kredilerde herhangi bir şekilde teminat alınmaz. Bu gibi durumlarda müşterinin banka çalışması ve piyasadaki itibarı göz önünde bulundurulur. Bu tür kredilere açık kredi de denilmektedir.

Teminatlı krediler

Bankaların kullandırmış olduğu kredilerde; kefalet, rehin ve ipotek gibi şahsi veya maddi teminat alınarak kullandırılan kredilerdir.

Güvence (teminat) türleri açısından krediler

Kefalet karşılığı verilen krediler

Bankalar tarafından kullandırılan kefalet karşılığı kredilerde; kredi notu yüksek ve düzenli bir geliri olan bir kişinin ya da kredibilitesi yüksek ve banka çalışmaları düzenli olan bir firmanın kefaleti alınmaktadır. Bu tür teminatlarda kişi ya da firmanın kredi sözleşmesine imzası alınmaktadır.

Rehin karşılığı verilen krediler

Bankalar tarafından kullandırılan kredilerde; mevduat rehni, araç rehni, senet rehni, emtea rehni ya da altın rehni karşılığında kullandırılabilir. Bu kredi türünde özellikle bireysel kredilerde mevduat rehni ve araç rehni en çok kullanılan teminat şekillerdir.

İpotek karşılığı verilen krediler

Bankalar; bireysel ve kurumsal müşterilerine kredi kullandırırken teminat olarak taşınmaz ya da gemi ipoteği isteyebilir.

Alacak temliği karşılığı verilen krediler

Bankadan kredi kullanan kişinin, kendine ait alacağını bankaya devretmesi karşılığı kullandırılan kredilerdir.

Kaynakları açısından krediler

Banka kaynaklı krediler

Bankaların kendi kaynaklarından kullandırmış oldukları kredilerdir.

Banka dışı kaynaklara aracılık edilerek verilen krediler

Bankaların Merkez Bankası, Eximbank ya da diğer kuruluşlardan sağladığı fonlar aracılığı ile kullandırmış oldukları kredilerdir.

Kullanım amaçları açısından krediler

Yatırım kredileri

İşletmelerin uzun vadeli yatırımlarının finanse edilmesi amacıyla kullandırılan kredilerdir.

İşletme sermayesi kredileri

İşletmelerin kısa süreli finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan kredilerdir.

İhtisas kredileri

Bankaların belirli bir alana yönelik kullandırmış oldukları kredilerdir. Örneğin; Kobi kredileri ya da ihracat kredileri gibi…

Kullanıcıları açısından krediler

Kurumsal krediler

Bankaların çeşitli büyüklükteki firmalara kullandırmış oldukları kredilerdir.

Bireysel krediler

Bankaların gerçek kişilere şahsi harcamalarının yapılması amacıyla kullandırdıkları kredilerdir.

Kullanım yeri ve kesimi açısından krediler

Yurtdışı krediler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınan izin doğrultusunda, yurt dışında faaliyet gösteren firmalara kullandırılan kredi türüdür.

Yurtiçi krediler

Bankaların; özel ya da kamu kesimine kullandırmış olduğu kredi türüdür.

Banka yetki süreci açısından krediler

Otorize (genel müdürlük, bölge müdürlüğü yetkisindeki) krediler

Kredi talebinde bulunmak amacıyla şubeye başvuran kişi ya da firmaların talep etmiş olduğu kredi limitin yüksek olması ya da verilen teminat türlerinin farklılık göstermesi v.b. gibi durumlarda şube kredi onayı veremez. Bu tür kredilerin inceleme ve onay işlemlerini bölge müdürlükleri ya da genel müdürlükler yapar. Alınan onay sonrasında da kredi kullandırma işlemlerini de şubeler tamamlar.

Şube yetkisindeki krediler

Genel Müdürlük ve Bölge müdürlüğü kredi onay limitlerinin altında kalan tüm kredi başvurularını şubeler onaylamaktadır. Örneğin; Geliriniz doğrultusunda talep ettiğiniz kredi limiti 5.000 TL olsun. Herhangi bir bankadan ürün kullanmadığınız için de kredi notunuz olmasın ve bu başvuruyu da internet üzerinden yapmış olun.

Şimdi sistem size ait bir kredi notu bulamayacağı için otomatik olarak sizi evraklarınız ile birlikte şubeye yönlendirmesi gerekir. Yani “Mevcut bilgilerinizin güncel olmaması nedeniyle kredinize olumlu yanıt veremiyoruz. En kısa zamanda evraklarınız ile birlikte bankamıza başvurup bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir.” Tarzında bilgilendirme yapması ve sizi şubeye yönlendirmesi gerekir. Maalesef her banka bu şekilde uyarı yapmıyor. Hatta bazen otomatikman başvurunuzu red bile edebiliyorlar. Bu gibi bir durumda yapmanız gereken en mantıklı şey evraklarınız ile birlikte şubeye gidip, durumu anlatmak ve kredinin yeniden değerlendirilmesini talep etmektir.

İşte tam da bu aşamada talep ettiğiniz kredi limiti devreye giriyor. Sizin kredi talebiniz 5.000 TL olduğu için, banka şubesi evraklarınızı inceleyip gerekli kontrolleri de yaparak kendi insiyatiflerinde kredi başvurunuzu onaylayıp krediyi size kullandıracaklar.

Yani banka şubesi burada ne yapmış oldu? Kredi notunuz olmadığından gelirinizin gerçekliğini kontrol edip, diğer sistem araştırmalarını da tamamladıktan sonra herhangi bir risk görmediklerinden şube yetkisinde krediyi size kullandırdılar.

Bankacılık uygulama yöntemleri açısından krediler

Borçlu cari hesap tekniğine dayalı; limit tahsisli krediler

Geri ödeme planına bağlı; taksitli krediler

İskontolar