Banka hesabındaki e-haciz nasıl kaldırılır?

Banka hesabındaki e-haciz nasıl kaldırılır?

Elektronik haciz kullanan kurumlar;

  • Vergi Daireleri
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

Gelir İdaresi E-Haczi Nasıl İşletiyor?

Devlete ya da kurumlara borcunuz var ise öncelikle size uyarı mektubu gönderilir. Uyarı mektubunda belirtilen süre içinde ödeme veya taksitlendirme yapmayan kişilerin banka hesabı olup olmadığı bankalararası kurula sorulur. Devlet ya da özel bankada olan maaş ya da mevduat hesabınıza online olarak tebligat gönderilir ve ardından da hesaba ilgili şube tarafından bloke konulur.

Banka Hesabından E-Haciz Kaldırma İşlemi

Banka hesabınızda bulunan haczi ancak e-haciz koyan vergi dairesine belli bir miktar ödeme yapmak, borcu taksitlendirmek veya borcun tamamını kapatmak suretiyle kaldırabilirsiniz. E-haciz kaldırma işlemleri ilgili vergi dairesinden bilgi alınarak yapılabilir. Vergi dairleri arasında bu işlemle ilgili bağlantı yoktur.