Alış–Satış Farkı

Sending
User Review
0 (0 votes)
Alış–Satış Farkı (Bid-Ask Spread) : İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder.