Alış–Satış Farkı

Alış–Satış Farkı (Bid-Ask Spread) : İşlem gören herhangi bir kıymetin, alış ve satış fiyatı arasındaki farkı ifade eder.