Albaraka Yabancıya Konut Finansmanı

Albaraka Yabancıya Konut Finansmanı

Yabancıya Konut Finansmanı, hayatına yurt dışında devam edip, Türkiye ‘de konut sahibi olmak isteyen kişilere sunulan finansman kaynağıdır.

 • TL, USD veya EUR cinsinden kullanılabilmektedir.
 • Satın alınmak istenen konuta ait ekspertiz değerinin %50 ‘si kadarı konut finansmanı olarak kullandırılır. Ek gayrimenkul teminatı verilmesi durumunda, finansman desteği %100 ‘e çıkar.

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]Ekspertiz işlemi Albaraka’nın anlaşmalı olduğu SPK lisanslı kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.[/alert]

 • En fazla 120 ay vadeli kullanılabilir.
 • Taksit ödemeleri aylık eşit taksitler veya esnek taksitler şeklinde yapılabilir.
 • Albaraka şubelerinden yaptıracağınız gayrimenkul sigortası ve DASK sayesinde eviniz koruma altına alınmış olur.
 • İstenirse, kredinin vadesi süresince hayat sigortası yaptırılabilir.
 • Konut finansmanında KKDV ve BSMV yoktur.
 • Aylık kâr oranlarını, Finansman Kâr Oranları ve Ücretleri sayfasından inceleyebilirsiniz.

Yabancıya Konut Finansmanı ‘ndan Kimler Faydalanabilir?

 • Yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişiler,
 • Yurt dışında çalışıp, ikamet eden ve gelirlerini döviz üzerinden alan Türk vatandaşları,
 • Ortalama vadesi 1 yıldan uzun olmak kaydıyla 5 milyon ABD Doları ve üzeri finansman talebinde bulunan Türkiye ‘de yerleşik yabancı uyruklu kişiler,
 • Ortalama vadesi 1 yıldan uzun olmak kaydıyla 5 milyon ABD Doları ve üzeri finansman talebinde bulunan Türkiye ‘de yerleşik T.C. vatandaşları.

Yabancıya Konut Finansmanı Başvuru Süreci

18 yaşını tamamlamış olup Yabancıya Konut Finansmanı ‘ndan Kimler Faydalanabilir? başlıklı yazıda detaylı olarak belirtilen kişiler, yabancıya konut finansmanı için başvuru yapabilir.

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]

Konut finansmanından gerçek kişi olarak yararlanmak isteyenlerin;

Türk vatandaşları için

 • Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi,
 • Nüfus cüzdan belgesi/pasaport/ikamet tezkeresi veya yetkili yasal mercilerce uygun görülen kimlik belgesi

Yabancı uyruklu kişiler için

 • Yabancı Kimlik Numarası (YKN)
 • Vergi Kimlik Numarası (VKN)
 • Adres (Yerleşim Yeri) Belgesi
 • Gelir belgesi (maaş bordrosu ya da net maaş tutarını gösteren işyerince onaylı belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Konut finansmanından serbest meslek sahibi olarak yararlanmak isteyenlerin;

 • Vergi levhası,
 • Onaylı bilanço ve gelir tablosu,
 • Cari yıl mizanı,
 • Faaliyet belgesi,
 • Varsa tapu fotokopileri, kira kontratları, gelir belgeleri
 • İmza beyannamesi v.b. gibi belgelerin teslim edilmesi gerekmektedir.

Konut finansmanından tüzel kişi olarak yararlanmak isteyenlerin;

 • Satın alınacak konuta ait tapu fotokopisi,
 • Ortakların nüfus cüzdan belgeleri,
 • Noter onaylı şirket imza sirküleri,
 • Ticaret Sicil Gazetesi örneği,
 • Oda kayıt belgesi,
 • Faaliyet belgesi,
 • Son üç yıla ait bilânço ve gelir tabloları
 • Son üç yılda düzenlenmiş olan vergi levhası fotokopisini teslim etmeleri gerekmektedir.

[/alert]

[alert type=”warning” icon-size=”hide-icon”]Türkçe olmayan belgelerin, Türkiye’deki yeminli mütercimler tarafından Türkçe’ye çevrilmesi ve çevirilerin noter tarafından onaylanmış olması gerekir.[/alert]

Yabancıya Konut Finansmanı Masraflar

 • Tahsis ücreti: Tüm vadeler için finansman tutarının %0,50’si (binde beşi) kadar tahsil edilir.
 • Ekspertiz ücreti: Ekspertizin bankamıza maliyeti tutarında tahsilat yapılır.
 • Hayat sigortası: Kişiye göre farklılık gösterir.
 • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK): Konuta göre farklılık gösterir.
 • Konut sigortası: Konuta göre farklılık gösterir.
 • İpotek tesis ücreti: İpotek tesis işleminin Albaraka’ya maliyeti tahsil edilir.