Albaraka Kârlı Hesap

Kârlı Hesap

Kârlı Hesap, birikimlerinizi değerlendirmek için TL, USD, EUR ve Altın olarak açabileceğiniz bir katılma hesabıdır.

Kârlı Hesap Özellikler

 • Albaraka ‘nın faizsiz finansman kârından payınıza düşen miktar hesabınıza aktarılır.
 • Kârlı hesap minumum 500 TL, USD ve EUR olarak açılabilir.
 • Hesabın vadesi 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl vadeli olabilir.
 • 1 yıldan uzun vadeli hesap için dönemsel kâr payı seçeneği bulunmaktadır. (*)

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”](*)2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre 1 Yıl ve Daha Uzun Vadeli Dönemsel Kâr Payı Ödemeli (1 aylık, 3 aylık, 6 aylık) hesaplarda vadeden önce en fazla 2 defa ve toplamda anaparanın %50’sine kadar kısmi çekim yapılabilir. Kâr payı, anaparaya eklenemez, Müşterinin hesap açılışında belirlenen Özel Cari Hesabına aktarılır. Bu kurallar dışında işlem yapılması halinde ya da hesabın vadesinden önce kapatılması durumunda hesabın açıldığı/yenilendiği tarihten itibaren ödenmiş olan kârın %50’si yasal zorunluluk gereği geri alınır.[/alert]

 • 32-1095 gün arasında herhangi bir vadede vadeli katılma hesabı açtırabilirsiniz.
 • İsterseniz vade sonlarında ya da vade dolmadan bankanın özel izni ile para çekebilirsiniz.
 • Kârınızın brüt kazancı üzerinden stopaj kesilmektedir.
 • Kâr payını hesaplama araçları nı kullanarak öğrenebilirsiniz.

Albaraka Kârlı Hesap Stopaj Oranları

Kârlı Hesap Başvuru Belgeleri

Türkiye ‘de yerleşik T.C. vatandaşı gerçek kişilerin; geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), adres teyidi için; son 3 ayda düzenlenmiş bir fatura (telefon, su, elektrik vb.), ikametgah veya resmi makamlarca verilmiş belge.

Türkiye ‘de yerleşik yabancı uyruklu gerçek kişilerin; pasaport veya ikâmet tezkeresi, yabancı kimlik numarası, adres teyidi için; ikamet tezkeresi veya adres bilgisi içeren pasaport, son 3 ayda düzenlenmiş bir fatura (telefon, su, elektrik vb.) veya resmi makamlarca verilmiş belge.

Yurt dışında yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise; pasaport ya da kimlik belgesi (*), vergi kimlik numarası, adres teyidi için; adres bilgisi içeren pasaport veya kişinin yaşadığı ülkedeki adresini gösteren son 3 aya ait fatura fotokopisi (faks, e-posta veya posta ile gönderilebilir.)

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”](*)

a) “Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri İle İlgili Avrupa Anlaşması”na taraf ülkelerin en fazla üç aylık bir süre için Türkiye’yi ziyarete gelen ve ticari amacı olmayan vatandaşlarının kendi ülke makamlarınca verilen kimlik belgeleri (hudut kapılarında doldurulması zorunlu olan giriş çıkış formuyla birlikte)
b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik kartı (K.K.T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen)

NOT: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 27. maddesine göre Türk vatandaşlığını kaybedenler yabancı statüsünde kabul edilirler.[/alert]

Kârlı Hesap Sigorta

 • Gerçek kişilere ait hesapların toplamının 100.000 TL’ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesindedir.
 • Kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil yurt dışındaki şube ve iştiraklerinde açılan hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında yer almaz.
 • Faaliyet izninin sona ermesi durumunda katılma hesaplarına ilişkin ödemelerde iznin kaldırıldığı tarih esas alınır ve tasfiye bilançosu üzerinden hesaplama yapılır. Miktar belirlenirken birim hesap değeri esas alınır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındaki ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılır. Döviz üzerinden açılan hesapların Türk Lirasına dönüştürülmesinde, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları uygulanır.
 • Ortak özel cari hesap ya da katılma hesabı bulunan kişilerin payları belli ise sigorta tutarı dahilinde bu paylara göre, belli değilse eşit şekilde ve her kişi için sigorta tutarını aşmamak kaydıyla ödeme yapılır.

Kârlı Hesap Kâr Paylaşım Oranları

Albaraka Kârlı Hesap Kâr Paylaşım Oranları