Albaraka Birikimli Katılma Hesabı

Albaraka Birikimli Katılma Hesabı

Albaraka Birikimli Katılma Hesabı ile tasarruflarınızı yüksek kâr paylaşım oranı ve düşük gelir vergisi stopajı avantajından faydalanarak biriktirebilirsiniz.

Albaraka Birikimli Katılma Hesabı Özellikleri

 • 3 yıl vadeli olarak en az 1000 TL/USD/EUR ve 50 gram Altın olarak açılabilmektedir.
 • Hesap açılışı sırasında para yatırma periyodları seçilir. Bu periyodlar aylık ve 3 aylık olabilir.
 • Birikimli katılma hesabına her ay düzenli para yatırılması şart değildir. Ödemelerin aksatılması, hesabın kapanmasına neden olmaz. Dilediğiniz zaman para yatırabilirsiniz.
 • Her ay düzenli ödeme yapılması zorunlu değildir. Düzenli ödemelerin aksatılması durumunda hesap kapatılmaz, dilediğiniz ay dilediğiniz tutarda ilave yapabilirsiniz.
 • Birikimli Katılma Hesabı ‘nda kâr dağıtımı yıllık olarak yapılır.
 • Vadeden önce (3 yıldan önce) para çekilmek istendiğinde; yasal zorunluluk gereği, hesap açılış tarihinden itibaren en fazla 3 defa olmak üzere, işlem anındaki hesap bakiyesinin %50’sine kadar çekim yapılabilir. Bu sınırlamaların aşılması halinde hesaba dağıtılmış olan brüt kârın %50’si yasal zorunluluk gereği geri alınır.
 • Vadesinden önce (3 yıldan önce) hesap kapatılmak istenirse, hesaba dağıtılan brüt kârın %50’si geri alınır.
 • Yasal zorunluluk nedeniyle kârınızın brüt kazancı üzerinden Gelir Vergisi kesilir.

Albaraka Birikimli Katılma Hesabı Açılışı İçin Gerekli Belgeler

Birikimli Katılma Hesabı açtırmak için aşağıda yer alan belgelerle birlikte en yakın Albaraka Şubesine başvuru yapabilirsiniz.

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”]Türkiye ‘de yerleşik T.C. vatandaşı gerçek kişilerin; geçerli bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), adres teyidi için; son 3 ayda düzenlenmiş bir fatura (telefon, su, elektrik vb.), ikametgah veya resmi makamlarca verilmiş belge.

Türkiye ‘de yerleşik yabancı uyruklu gerçek kişilerin; pasaport veya ikâmet tezkeresi, yabancı kimlik numarası, adres teyidi için; ikamet tezkeresi veya adres bilgisi içeren pasaport, son 3 ayda düzenlenmiş bir fatura (telefon, su, elektrik vb.) veya resmi makamlarca verilmiş belge.

Yurt dışında yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise; pasaport ya da kimlik belgesi (*), vergi kimlik numarası, adres teyidi için; adres bilgisi içeren pasaport veya kişinin yaşadığı ülkedeki adresini gösteren son 3 aya ait fatura fotokopisi (faks, e-posta veya posta ile gönderilebilir.) [/alert]

[alert type=”info” icon-size=”hide-icon”](*)  a) “Avrupa Konseyi Üyesi Devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri İle İlgili Avrupa Anlaşması”na taraf ülkelerin en fazla üç aylık bir süre için Türkiye’yi ziyarete gelen ve ticari amacı olmayan vatandaşlarının kendi ülke makamlarınca verilen kimlik belgeleri (hudut kapılarında doldurulması zorunlu olan giriş çıkış formuyla birlikte) b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik kartı (K.K.T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen)

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 27. maddesine göre Türk vatandaşlığını kaybedenler yabancı statüsünde kabul edilirler.[/alert]

Albaraka Birikimli Katılma Hesabı Sigorta

 • Gerçek kişilere ait hesapların toplamının 100.000 TL’ye kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından güvence altındadır.
 • Kıyı bankacılığı bölgeleri de dahil yurt dışındaki şube ve iştiraklerinde açılan hesaplar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamında yer almaz.
 • Faaliyet izninin sona ermesi durumunda katılma hesaplarına ilişkin ödemelerde iznin kaldırıldığı tarih esas alınır ve tasfiye bilançosu üzerinden hesaplama yapılır. Miktar belirlenirken birim hesap değeri esas alınır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kapsamındaki ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılır. Döviz üzerinden açılan hesapların Türk Lirasına dönüştürülmesinde, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları uygulanır.
 • Ortak özel cari hesap ya da katılma hesabı bulunan kişilerin payları belli ise sigorta tutarı dahilinde bu paylara göre, belli değilse eşit şekilde ve her kişi için sigorta tutarını aşmamak kaydıyla ödeme yapılır.

Albaraka Birikimli Katılma Hesabı Kar Paylaşım Oranları