Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi

Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi

Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında bulunan riskli bölgelerdeki binaların yenilenmesi için Akbank şubelerince verilen kredidir.

[alert type=”” icon-size=”hide-icon”] İlgili Kanun Maddesine Göre;

 • Riskli Alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alan,
 • Riskli Yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı olarak açıklanmıştır.

[/alert]

Yukarıda yer alan açıklama doğrultusunda hak sahiplerinin yeniden inşa edilecek konutları için Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi talep edebilirler. Bu krediler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘nın sağlayacağı faiz desteğinden yararlanmaktadır.

Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi Başvurusu

Hak sahipleri;

 • Öncelikle bina risk tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlarla irtibata geçmelidirler.
 • Yetkili kuruluştan alınmış olan “Riskli Yapı Tespit Raporu” doğrultusunda en az 2/3 oy çoğunluğu ile dönüşüm kararının alınmış olmalıdır.
 • Hak sahipleri tarafından müteahhit firma belirlenir ve firma ile aralarında yapım sözleşmesi imzalanır.
 • Bu aşamadan sonra hak sahibi Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunabilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Uygulanacak Faiz Desteği / Kira Yardımı Nedir?

6306 sayılı yasa kapsamında riskli bina tespit edilerek dönüşüme tabi tutulan binalardaki hak sahiplerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2012/3803 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca faiz desteği verilecektir.

 • Bakanlık kat maliklerine en fazla 18 ay olmak üzere ayda 600 TL kira yardımı yapabilir.
 • Kat malikleri kira yardımı veya faiz desteği haklarından sadece birinden faydalanabilir.
 • 2016 yılı için konut ve işyeri kredilerinde Bakanlık tarafından azami 125.000 TL’ye kadar faiz desteği sağlanabilecektir. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahipleri adına faiz desteği sağlanacak kredi tutarı azami 625.000 TL dir.
 • Konut için yıllık %4 (aylık %0,33) ve azami 120 ay vadede, işyeri için ise yıllık %3 (aylık %0,25) ve azami 84 ay vadede faiz desteği sağlanmaktadır
 • Kredi için Bakanlık tarafından ödenecek faiz desteği tutarı, aylık olarak müşterinin kredi taksit ödemesinin ardından, Banka tarafından Bakanlıktan talep edilecek ve Bakanlığın Bankaya aktaracağı faiz desteği tutarı müşterinin hesabına virman yapılacaktır.
Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri ​ ​
Konut İşyeri
Bakanlık Tarafından Verilen Faiz Desteği Yıllık %4 (aylık 0,33) Yıllık %3 (aylık 0,25)
Kredinin Maksimum Vadesi 120 ay 84 ay
Kredinin Maksimum Tutarı 125.000 TL ​
Ödeme Planı Seçenekleri Eşit taksitli, 2 yıla kadar sadece faiz ödemeli eşit taksitli ​
Kredilendirme Oranı Yapım sözleşmesinde belirtilen tutarın % 100’ü, yeni konut ekspertiz değerinin %75’i ​
KKDF ve BSMV Oranı KKDF ve BSMV yoktur​ Bireysel amaçlı alım : KKDF %15 BSMV yok
Ticari amaçlı alım : KKDF yok BSMV yok
İpotek Yeni inşa edilen konut ipotek alınır ​​

Akbank Kentsel Dönüşüm Kredisi Başvurusu İstenen Belgeler

 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak olan riskli bina tespit raporu inceleme formu
 • Müteahhit firma ile hak sahipleri arasında imzalanan inşaat yapım sözleşmesi
 • Tapu belgesi ve var ise yapı ruhsatı
 • Kentsel dönüşüm sonrasındaki kat irtifakı çıkmış “yeni tapu
 • Hak sahiplerinin yeni adresini gösterir İl/İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve riskli yapısını boşalttığına dair taahhütname

İşyeri işleten hak sahiplerinden;

 • O işyerini işlettiğini gösterir vergi levhası ve işyerini kapattığına dair meslek odasından alınacak yazı (veya adres değişikliğini gösteren güncel vergi levhası)
 • Akbank Kredi Başvuru formu
 • Gelir belgesi
 • İnşaat yapım sözleşmesi
 • Evli ise eş muvafakatnamesi

Ödeme Planı Seçenekleri Nelerdir?

 • Konut kredisi için 120 ay vadeye kadar eşit taksitli, işyeri kredisi için 84 aya kadar eşit taksitli
 • Konut kredisi için toplam 120 ay vade 2 yıla kadar sadece faiz ödemeli eşit taksitli,
 • İşyeri kredisi için toplam 84 ay vade 2 yıla kadar sadece faiz ödemeli eşit taksitli

Kentsel Dönüşü​m Kredisi Örnek Ödeme Planı İçin Tıklay​ın!​​